รายงานสถานการณ์ โควิด-19

ข่าวประชาสัมพันธ์

6  ต.ค. 2564
ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ REFRIGERATOR TEMPERATURE CONTROL
6  ต.ค. 2564
ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อตู้แช่แข็ง FREEZER , 0 to (-20) degree celcius
29  ก.ย. 2564
ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องอินดักทีฟ คัปเปิล พลาสมา-โออีเอส (ICP-OES)
27  ก.ย. 2564
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี รับนักเทคนิคการแพทย์จ้างเหมา 2 ตำแหน่ง
8  ต.ค. 2564
ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการ SARS CoV-2 ณ A 10 Lab
8  ก.พ. 2564
ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการ SARS CoV-2

ข่าวประกาศของหน่วยงาน

  [20  ก.ย. 2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  [20  ก.ย. 2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่อง Microwave จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  [20  ก.ย. 2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  [20  ก.ย. 2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  [20  ก.ย. 2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการรักษาความปลอดภัย ประจำเดือนกันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  [20  ก.ย. 2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตัวอย่างเข่าร่วมทดสอบความชำนาญในห้องปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง