16  ม.ค. 2562
สธ.ร่วม กษ. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลกด้านห้องปฏิบัติการ เพื่อการป้องกัน เฝ้าระวัง และตอบโต้โรคระบาดร้ายแรง
11  ม.ค. 2562
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อบรมการใช้ชุดทดสอบตรวจยาฆ่าแมลงในผักผลไม้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทั่วประเทศ เพื่ออาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล
7  ม.ค. 2562
รมว.สธ.หนุนกรมวิทย์ฯ สร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุข และเศรษฐกิจของประเทศ
3  ม.ค. 2562
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป ร่วมการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 27
27  ธ.ค. 2561
จดหมายข่าวกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฉบับเดือนธันวาคม 2561
19  ธ.ค. 2561
Declaration of Management with Integrity of 2019


นโยบายคุณภาพและ
วัตถุประสงค์คุณภาพ
ตามมาตรฐาน IS0 9001:2015ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2562 : TH / EN


นโยบายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2562

Calendar

Poll

Stats

website counter