19  มี.ค. 2562
กรมวิทย์ฯ เปิดเวทีโชว์ผลงานสุขภาพดีด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์
14  มี.ค. 2562
77 ปีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ก้าวสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรม
6  มี.ค. 2562
การใช้ชุดทดสอบ(GPO-TM Kit)
1  มี.ค. 2562
จดหมายข่าวกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2562
1  มี.ค. 2562
กรมวิทย์ฯ พัฒนาการทดสอบผลิตภัณฑ์ยาฆ่าเชื้อ และเผย 70% (v/v) แอลกอฮอล์ใช้ฆ่าเชื้อวัณโรคได้ผลดี
13  ก.พ. 2562
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เฝ้าระวังคุณภาพถุงยางอนามัย พร้อมแนะวิธีเลือกใช้
[11  มี.ค. 2562] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[11  มี.ค. 2562] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[11  มี.ค. 2562] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิธิภาพสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[11  มี.ค. 2562] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[11  มี.ค. 2562] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[11  มี.ค. 2562] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


นโยบายคุณภาพและ
วัตถุประสงค์คุณภาพ
ตามมาตรฐาน IS0 9001:2015ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2562 : TH


ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2562 : EN


นโยบายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2562

Calendar

Poll

Stats

website counter