28  พ.ค. 2562
ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ พ.ศ.๒๕๖๒
2  ก.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)
22  ก.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
12  ก.ค. 2562
สปอตโฆษณา ภายใต้แผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ" ของ สำนักงาน ป.ป.ช.
22  ส.ค. 2562
สธ.ร่วมกับภาคีเครือข่ายสร้างความเข้มแข็งระบบบริการห้องแลปสำหรับหญิงตั้งครรภ์
20  ส.ค. 2562
ชุดทดสอบอัลฟ่าธาลัสซีเมีย1เตรียมโกอินเตอร์ กรมวิทย์ฯอนุญาตให้เอกชนจำหน่ายในตปท.ได้ ช่วยส่งเสริมการส่งออกและการเข้าถึงชุดทดสอบมากยิ่งขึ้น


นโยบายคุณภาพและ
วัตถุประสงค์คุณภาพ
ตามมาตรฐาน IS0 9001:2015ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2562 : TH


ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2562 : EN


นโยบายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2562

Calendar

Poll

Stats

website counter