รายงานสถานการณ์ โควิด-19

ข่าวประชาสัมพันธ์

29  มี.ค. 2564
ประกาศเจตนารมณ์ไม่ทนต่อการทุจริต
15  ก.พ. 2564
ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการ SARS CoV-2
8  ก.พ. 2564
ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการ SARS CoV-2
3  ก.พ. 2564
ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการ SARS CoV-2
2  ก.พ. 2564
ยินดีต้อนรับ นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
15  ม.ค. 2564
รับมอบ Wings Face Shield

ข่าวประกาศของหน่วยงาน

  [21  เม.ย. 2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (GAS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  [21  เม.ย. 2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ่างสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  [21  เม.ย. 2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  [21  เม.ย. 2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  [21  เม.ย. 2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  [21  เม.ย. 2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ่างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า SS4000 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง