28  พ.ค. 2562
ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ พ.ศ.๒๕๖๒
12  ก.ค. 2562
สปอตโฆษณา ภายใต้แผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ" ของ สำนักงาน ป.ป.ช.
30  ก.ย. 2562
"รวมข้อคิดพิชิตงานจากพี่สู่น้อง ประจำปี 2562"
3  ต.ค. 2562
จดหมายข่าวกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฉบับเดือนกันยายน 2562
1  ต.ค. 2562
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกับภาคีเครือข่ายเดินหน้าพัฒนางานกัญชาทางการแพทย์ครบวงจร
1  ต.ค. 2562
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พัฒนาแหล่งกระจายสินค้าทั่วไทยเพื่อผู้บริโภคปลอดภัย


นโยบายคุณภาพและ
วัตถุประสงค์คุณภาพ
ตามมาตรฐาน IS0 9001:2015ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2562 : TH


ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2562 : EN


นโยบายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2562