ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี

59/2 หมู่ 3 ถนนองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

โทรศัพท์ 0-3878-4006, 0-3878-3767, 0-3878-4533

โทรสาร 0-3845-5165
Email : rmsc6chonburi@gmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/rmsc6admin


คลิ๊กกรอกแบบฟอร์มรับข้อเสนอแนะ / ข้อร้องเรียน