#โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฯ

19  ธ.ค. 2561

นายอรัญ ทนันขัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี และทีมงานเครื่อข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ร่วมกับสถาบันวิจัยสมุนไพรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ปลวกแดง เข้าร่วม #โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  โดยมี นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฯโดยมีนายประภาส ผูกดวง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยองให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านหนองไร่ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑